Diensten

Coaching

Het begeleiden van een verkoper (ster) staat hier centraal. We gaan inventariseren vooral wat goed gaat. En dat beter maken. Maar ook wat beter kan. En dat verbeteren. Tot zover de beloftes.

#hoedan

Belangrijk is om te inventariseren hoe de werknemer de huidige werksituatie ervaart. Werken de procedures? Voelt hij/zij zich prettig, begrepen, gesteund, gestimuleerd? Is hij/zij trots op en blij met het bedrijf waar hij/zij voor werkt? En het allerbelangrijkste, heeft hij/zij de juiste mindset. Mijn overtuiging is dat je daarmee het verschil maakt.

Door op de werkplek te coachen heeft de werkgever minimaal capaciteitsverlies. En de gecoachte kan het geleerde gelijk in de praktijk brengen. Processen en procedures staan centraal, de begeleiding gaat er van uit dat de organisatie klopt. Vanzelfsprekend wordt dit op voorhand getoetst

De mindset van de verkoper staat voorop. Dit is de basis van de begeleiding. Door drijfveren te inventariseren en positief stimuleren verwacht ik resultaat.

Sales training

Er zijn verschillende trainingen beschikbaar:

Mindset: een cursus voor de gevorderde verkoper(ster) die vaak op ervaring vaart. heeft hij / zij de juiste mindset? Daar gaan we in deze cursus op in. Juist bedoeld om te inspireren.

Processen: een cursus voor de beginnende verkoper. Hierbij staat de processtappen centraal en kunnen de procedures bedrijfsspecifiek worden geïmplementeerd. Hiermee krijgt een schoolverlater een 'fast-start'

Interim
U kunt van de mogelijkheid gebruik maken om mij voor een (langere) periode in te huren. Dit kan om verschillende redenen zijn. Van wijzigingen in uw bedrijfsvoering doorvoeren, het succesvol(ler) maken van een verkoopafdeling, analyseren van de processen, of het verhogen van klanttevredenheid en rendement. Ook indien u tijdelijk een tekort heeft aan bezetting is het mogelijk om daar invulling in te geven. Informeer naar de mogelijkheden!